Hưỡng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm HD2020

01:04:00 11/04/2020

Phần mềm HD2020

Tải phần mềm HD2020 trên Máy Tính: Phần Mềm HD2020

Sử dụng để cài đặt thông số và tạo nội dung hiển thị cho dòng mạch HD-WOX, HD-W6X, HD-U6X, HD-E6X

Dòng mạch led ma trận dùng cho Module 1 màu, 3 màu, 7 màu

Sử dụng phần mềm HD2020

Bước 1: Cắm USB hoặc kết nối Wifi với mạch cần điều khiển ( Mật khẩu wifi mặc định là 88888888)

Bước 2: Mở Phần mềm HD2020

Chọn Têp (F) => Tân

Phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ làm việc mới Tân thiết lập thông số cơ bản

Điền thông tin phù hợp vào mục Chiều rộng và chiều cao

Thông số cục tính Dữ Liệu và cục tính OE của Module led đơn màu

Thông số cục tính Dữ Liệu và cục tính OE của Module led màu kép ( 3 màu)

Tùy chọn thiết lập nâng cao cho những trường hợp đặc biệt hoặc nhập cảng cấu hình được cung cấp bởi đại lý

Chức năng chính trên phần mềm HD2020

Mô tả

  1. Thanh lệnh tạo mới, mở lại, thiết lập thông số, nguôn ngữ và phiên bản phần mềm đang sử dụng
  2. Thanh công cụ tạo nội dung hiển thị. Văn bản, hình ảnh, đồng hồ, thời gian, độ ẩm, nhiệt độ, excel
  3. Thanh công cụ nạp, gửi nội dung
  4. Layer màn hình, danh sách chương trình hiển thị
  5. Màn hình mô phỏng
  6. Thông tin kết nối
  7. Tọa độ hiển thị vùng, chương trình được chọn
  8. Nội dung cần hiển thị
  9. Tùy chọn cho Nội dung hiển thị
Video thao tác trên phần mềm

Bài viết hưỡng dẫn những thao tác cư bản trên phần mềm HD2020

Cảm ơn đã theo dõi

Đánh giá:

 

                   

5/5 (4 bình chọn)

Chat Zalo
Chat Facebook
0945 794 999

 

Đang xử lý...